Behandeling

Iedereen is uniek en gaat anders om met wat je meemaakt. Bepaalde ervaringen kunnen ertoe leiden dat het minder goed met je gaat. Behandeling kan dan helpen om je weer beter te gaan voelen. Wij bieden psychologische zorg in de vorm van kortdurende generalistische behandelingen. Samen met jou kijken we naar welke behandeling het beste bij jou en je klachten past. We richten ons op jouw concrete hulpvraag en doelstellingen, zodat we je snel en goed kunnen helpen. We kijken zowel naar wat er niet als wat er wel goed gaat, wat je talenten zijn, wat je belangrijk vindt in jouw leven en wat of wie jou steunt. Iedereen heeft eigen unieke veerkracht, wij sluiten tijdelijk aan om deze veerkracht te (her)vinden. We evalueren regelmatig om te bezien of je op eigen kracht weer zelfstandig verder kunt om te voorkomen dat we langer behandelen dan nodig is.

Wij bieden onder andere individuele behandeling, systeembehandeling, psychomotore therapie en online behandelingen.

Een aantal behandelmethoden die we gebruiken binnen behandelingen, zijn:

Daarnaast hebben wij oog voor leefstijl en maken we gebruik van positieve psychologie (www.iph.nl). Online behandelingen en psycho-educatie krijg je via het platform van Karify.

Behandelplan

Naar aanleiding van jouw hulpvraag stellen we samen een behandelplan op. Dit behandelplan geeft richting voor het aantal contactmomenten en de invulling daarvan.

Bij start van de behandeling wordt het behandelplan met de huisarts gedeeld. Bij afronding van de behandeling brengen we de huisarts ook weer op de hoogte, indien jij daar toestemming voor geeft.