Tarieven

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat je onze behandelingen vergoed krijgt, nadat je eigen risico verbruikt is.

Het Zorgprestatiemodel (ZPM) is het model voor prestatiebekostiging in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Elk consult wordt apart in rekening gebracht en naar de zorgverzekeraar gestuurd. Op de rekening is zichtbaar wie je hebt gesproken, hoelang dit gesprek duurde en wat daarvoor in rekening is gebracht. Wat betreft de duur van een consult gaan we uit van de tijd die in de agenda van de behandelaar is gepland. 

Wanneer je op een dag meerdere malen contact met je behandelaar hebt gehad, bijvoorbeeld telefonisch, via mail en/of chat (E-health), kan dit als een consult op de rekening staan.

Er zijn veel verschillende tarieven.
In de tarievenzoeker (zorgprestatiemodel.nza.nl) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn alle maximumtarieven te vinden. Afwijkingen hiervan kunnen ontstaan omdat elke zorgverzekeraar andere percentages afspreekt. Bij vragen kun je contact opnemen met ons of met je zorgverzekeraar.

Tarief No-Show
Het tarief voor no-show is €40,- per gemiste afspraak.

Tarief Zelfbetaler
Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis GGZ (link tarieven 2024)

Betalingsvoorwaarden volgens de LVVP