Systeemtherapie

Bij systeemtherapie (ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd) is het uitgangspunt dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. Systeemtherapie is erop gericht om de invloed van belangrijke naasten zoals partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s onder de aandacht te brengen. Tijdens de behandeling is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Tijdens de therapie wordt ook besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.