Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR kan worden ingezet als je vastloopt in de verwerking van een ingrijpende ervaring. Dit vastlopen zorgt ervoor dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten zoals je anders voelen, denken en reageren op je omgeving. Tijdens een EMDR sessie zal je worden gevraagd aan de ingrijpende ervaring terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens en zal dit worden gecombineerd met een set van afleidende stimulus, zoals een lampje die gevolgd wordt met de ogen. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering aan de ingrijpende ervaring haar kracht en emotionele lading verliest.