Kwaliteit

Improve is een ISO gecertificeerde organisatie die zich gecommitteerd heeft aan het Landelijk Kwaliteitsstatuut, uitgebracht door Zorginstituut Nederland.

Dit Landelijk Kwaliteitstatuut GGZ  beschrijft de normen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om de integrale zorg rond cliënten binnen de curatieve GGZ te organiseren. Het beschrijft de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Op basis van dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ maakt iedere zorgaanbieder in de curatieve GGZ een eigen kwaliteitsstatuut.

Privacy
Improve hecht er waarde aan zorgvuldig om te gaan met informatie en gegevens die je ons verstrekt. Ons privacybeleid vind je hier

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de geboden zorg en declaraties. Wij zijn verplicht periodiek cliëntgegevens over gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering aan te leveren. Deze gegevens leveren wij automatisch aan, tenzij je hier via een privacyverklaring bezwaar tegen maakt. Deze verklaring krijg je per mail bij de uitnodiging voor een eerste afspraak. Je maakt zelf de keuze om de verklaring in te vullen en in te leveren bij ons, of niet.

Klanttevredenheid – CQ Index
Hoe je ons contact ervaart tijdens je behandeling, horen we graag van je. Daarnaast sturen we aan het einde van je behandeling een Customer Quality Index (CQ-Index) vragenlijst toe. Zo krijgen wij actief feedback. 

Jaarlijks publiceren wij onze cijfers op de website. De resultaten over 2023 zijn;
Je kan ons beoordelen op 4 categorieën en op een schaal van 1 tot 5 (1 = helemaal niet, 5 = ja, helemaal)

Categorie
Bejegening
Informatie behandeling
Samen beslissen
Uitvoering behandeling

Algemeen rapportcijfer
(obv score van 0 tot 10)

Gemiddelde
4,8
4,6
4,8
4,6

8,8

Klachtenregeling
Ben je onverhoopt niet tevreden over de geleverde zorg en voel je je niet vrij om dat te bespreken met je behandelaar? Dan zijn we aangesloten bij expertisecentrum Quasir. Vanuit dat expertisecentrum is een klachtenfunctionaris beschikbaar. Deze is te bereiken via 06 – 484 455 38 of bemiddeling@quasir.nl

Informatie over de klachtenregeling vind je hier

In het kwaliteitsstatuut van elke regiebehandelaar staat vermeld hoe de persoonlijke klachtenregeling is georganiseerd.