Psychomotorische therapie (PMT)

Psychische klachten zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwardheid uiten zich vaak ook op een lichamelijke manier. Bij PMT kijken we naar de wisselwerking tussen lichaam en geest waarbij we via het lichaam werken. De behandeling kan zich richten op het vergroten van lichaamsbewustzijn en leren luisteren naar de signalen van je lichaam. Met gemakkelijke bewegingsvormen, sport en spel of lichaamsgerichte oefeningen krijg je meer zicht op je gevoelens en gedrag. Je oefent nieuw gedrag waar je meer tevreden mee bent.